nieuws

TNO laat zien dat slimme bouwlogistiek in de praktijk loont

30 jan 2017

TNO toont aan dat aanzienlijke besparingen mogelijk zijn door innovatieve bouwlogistieke concepten in de praktijk toe te passen. Dat concludeert TNO die voor VolkerWessels nauwlettend het bouwproces de Trip in Utrecht volgde. Minder overlast voor de omgeving, minder luchtvervuiling, efficiënter bouwen en lagere bouwkosten: 69% minder ritten naar de bouwplaats, 69% minder kilometers van bouwverkeer en 68% minder CO2 –uitstoot en wel 81 minuten besparing voor de leverancier per rit.

Bouwlogistieke concepten toegepast in de praktijk

In het onderzoeksproject zijn nieuwe bouwlogistieke concepten en ketenregiesystemen toegepast bij twee concrete bouwprojecten van respectievelijk TBI (Hotel Amstelkwartier) en VolkerWessels in samenwerking met Boele en van Eesteren (De Trip) Bij deze nieuwe wijze van inrichten en toepassen van bouwlogistiek wordt gewerkt met verschillende slimme concepten zoals o.a. een bouwhub aan de rand van de stad of bij een toeleverancier en zogenoemde runners voor het tijdig gereed zetten van materialen. De logistieke concepten bieden een uitkomst bij vaak moeilijk bereikbare bouwprojecten in binnenstedelijk gebied, waar de ruimte op de bouwplaats beperkt is en de impact op de omgeving groot.

Innovatiecluster voor ketenregie

De bouwsector wil een inhaalslag maken op het gebied van logistiek en ketenregie. TNO is samen met een consortium van kennisinstellingen en bedrijfsleven deze uitdaging aangegaan in het project “4C (Cross Chain Control Centers) in bouwlogistiek”. In opdracht van de Topsector Logistiek is twee jaar geleden hiervoor een innovatiecluster opgericht.

Rol TNO

TNO heeft samen met TU Delft, de Hogescholen Rotterdam en Utrecht bij de start van beide bouwprojecten de bedrijven uit het consortium geadviseerd bij de keuze en de haalbaarheid van verschillende bouwlogistieke oplossingen. Het advies is mede onderbouwd met meerdere onderzoeken door studenten van de hogescholen. In de uitvoering van het bouwproject De Trip heeft TNO gedurende de afbouwfase van het project een analyse uitgevoerd op alle meetgegevens zoals aangeleverd en gemeten door VolkerWessels Bouwmaterieel.

Samenwerkingspartners

TNO, Hogeschool Utrecht, TU-Delft, Hogeschool Rotterdam, Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland (TLN), TBI, VolkerWessels Bouwmaterieel, Boele en van Eesteren, Ed Lafeber Transport, P&O Ferrymasters, Technische Unie, Raab Karcher en Ilips.

Kennis

Logistiek transport

TNO werkt samen met partners aan het verbeteren van logistieke processen. We ontwikkelen de Smart Data Factory for Logistics. Vanuit deze aanpak maken we de meerwaarde van data delen inzichtelijk voor... Lees verder
Roadmap

Mobiliteit: voor veilig, schoon en efficiënt verkeer

Voor een leefbare omgeving is veilig en schoon verkeer en efficiënt transport van goederen van groot belang. “Met industrie en overheden willen we de uitstoot van CO2 in het verkeer en het aantal verkeersslachtoffers... Lees verder
Ons werk

Slimme bouwlogistieke concepten toepassen in de praktijk

De bouwsector wil een inhaalslag maken op het gebied van logistiek en ketenregie. TNO is samen met een consortium van kennisinstellingen en bedrijfsleven deze uitdaging aangegaan in het project '4C (Cross... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Siem van Merriënboer

  • Intelligente Transport Systemen
  • Zelforganiserende Logistiek
  • Slimme informatieplatformen
  • Big data
  • DEMANES
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.