Smart Cities: Integrale oplossingen voor een gezonde en vitale stad

Om onze steden klaar te stomen voor de toekomst is een integrale aanpak nodig. Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluid, energie, gezondheid en economische vitaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om dit vraagstuk in samenhang te kunnen analyseren en oplossen, doen steden in ons land tot aan China toe een beroep op TNO. Want de wereld vraagt om integrale oplossingen.

’Voor Nederlandse steden werken we aan innovatieve oplossingen, maar onze expertise is ook opgemerkt door de snel groeiende Chinese stad Shenzhen, met vijftig miljoen inwoners de grootste agglomeratie ter wereld. We adviseren de stad over duurzame gebiedsontwikkeling. Verder ontwerpen we oplossingsrichtingen voor een enorm metro-, trein- en wegenknooppunt in het nieuwe financiële district dat dagelijks driekwart miljoen reizigers moet verwerken. Daar komen onze expertises van mobiliteit, menselijk gedrag, veiligheid, luchtkwaliteit en duurzaamheid samen. Met kennis die we daar ontwikkelen zetten we Nederland op de wereldkaart met toonaangevende concepten voor smart cities. We nemen daar het Nederlandse bedrijfsleven in mee.’

Vraagstukken in samenhang bezien

Veel veranderingen die op de stad afkomen, zijn extern bepaald, zoals economische groei of krimp, het klimaat, vergrijzing. Daarop zal de stad zich moeten blijven aanpassen. Het integraal interactief kunnen analyseren en ontwerpen waren de redenen voor TNO om het instrumentarium Urban Strategy te ontwikkelen, waarin we alle vraagstukken in samenhang bezien. Onze kennis op terreinen als mobiliteit, milieu, gezond leven, bouw & infrastructuur, veiligheid en energie verbinden we met (realtime) data die de stad zelf voortbrengt. Met die inzichten kunnen we gericht voorspellingen doen. Waar vroeger aparte modellen bestonden voor bijvoorbeeld geluid, uitstoot of verkeer zijn wij nu in staat alle factoren in alle denkbare varianten razendsnel door te rekenen in onderlinge samenhang.

Realtime nuttige informatie uitwisselen

We combineren data uit gemeentelijke diensten met die van derde partijen. Het gaat in essentie om dat stadsbeheer, stedelijke planning en het bedrijfsleven in die stad van elkaars informatie kunnen profiteren. Stadsbeheer en infrastructuurbeheerders beschikken over een schat aan gegevens over dagelijkse stedelijke operaties en stromen als verkeer, energie, afval, bouw. In een echt slimme stad zorgen data-oplossingen ervoor dat de stedelijk planologen gebruik maken van realtime gegevens van het stadsbeheer, terwijl beheer door de informatie-uitwisseling meer oog krijgt voor de strategie op langere termijn. Burgers en bedrijven als retail, horeca, dienstverleners of projectontwikkelaars krijgen op termijn toegang tot dezelfde data, zodat zij steeds realtime weten hoe de stad ervoor staat en daar hun plannen of dienstverlening op kunnen afstemmen.

‘Het gaat erom dat alle partijen in principe maximaal gebruik maken van dezelfde data uit alle beschikbare bronnen, deze kunnen verrijken en vervolgens weer delen met anderen. TNO levert de technologie die nodig is om de data zodanig te koppelen dat iedereen er nuttige informatie uit kan halen: stedelijke diensten, bestuurders, bedrijven en natuurlijk de burgers. Technisch gesproken zijn er nauwelijks beperkingen; je moet het alleen wel samen organiseren.’

Foto boven: Ontwikkeld door FABRIC en James Corner Field Operations voor het IABR 2014 Projectatelier Rotterdam in opdracht van het IABR.

Agenda voor Nederland

In de publicatie 'Agenda voor Nederland' zetten Nederlandse wetenschappers een uitdagende en inspirerende ambitie neer over o.a. Leefbaarheid grote steden. Lees de Agenda voor Nederland.

Agenda voor Nederland: 10 inspirerende essays
Nieuws

Verduurzamingsopties steden snel en betrouwbaar in beeld met gratis webapplicatie PICO

13 maart 2017
Vanaf 10 maart is de webapplicatie PICO gratis beschikbaar voor alle partijen die actief zijn in de energietransitie. PICO geeft snel en betrouwbaar inzicht in de energietransitie op lokaal niveau. En... Lees verder
Nieuws

Simulatieplatform SimSmartMobility krijgt vaart

27 januari 2017
Op 27 januari 2017 lanceren en demonstreren Connecting Mobility, TNO en TUDelft het eerste prototype van SimSmartMobility. Lees verder
Nieuws

Metropoolregio Amsterdam krijgt eerste Big Data Hub

12 september 2016
De Amsterdam ArenA opent vanmiddag haar deuren voor de eerste Big Data Hub van Nederland. Hier kunnen ondernemers in een praktijkomgeving met overheden en wetenschappers data delen en data-gedreven innovaties... Lees verder

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.