Prevention, Work & Health: innovaties om mensen gezond te houden

Toekomstige gezondheid en ontwikkeling van jongeren, werkenden en vernieuwing van organisaties vraagt zowel sociale als technologische innovaties. “Bij TNO ontwikkelen we innovaties, technologisch en sociaal, die onze bevolking, van vroege jeugd tot op latere leeftijd, gezond en productief laat bijdragen aan de maatschappij”, zegt prof. Paulien Bongers, director Prevention, Work & Health.

Gezondheid is een belangrijke waarde in het leven maar meer nog een belangrijke randvoorwaarde om volop deel te nemen aan de maatschappij. Naast gezondheid en vitaliteit zijn ook de juiste vaardigheden, motivatie en sociale netwerken van belang om de toekomst aan te kunnen. Dit geldt voor jongeren en werkenden en vraagt om innovaties die hen daar bij ondersteunen. Maar ook om vernieuwing in gezin, school, bedrijf en arbeidsmarkt. Zeker nu we leven in een samenleving die snel verandert door de voortdurende introductie van nieuwe technologieën.

Het mooie is dat de nieuwe technologieën juist ook kansen bieden. We ontwikkelen zowel sociale als technologische innovaties die bijdragen aan een gezonde en veerkrachtige jeugd en dito beroepsbevolking  en aan lerende organisaties die zichzelf voortdurend vernieuwen.  Hierdoor kunnen jongeren en werknemers zich ontwikkelen en een zinvolle bijdrage leveren en is ook de economische ontwikkeling erbij gebaat.  Samen met een veelheid aan partners maken we analyses en ontwikkelen we oplossingen en instrumenten die hieraan bijdragen. Die passen we vaak toe in proeftuinen. Met onze kennis over jeugd, werk en gezondheid ondersteunen we gemeenten en regio’s nu zij op deze terreinen primair verantwoordelijk zijn.

Opgroeien

Gezond en veilig opgroeien is een van onze speerpunten. Dat begint al voor de conceptie. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de eerste duizend dagen vanaf de conceptie van doorslaggevend belang zijn voor een goede start in het leven en daarmee voor latere kansen en ontwikkeling. Wij helpen de weerbaarheid van kinderen en jongeren te vergroten. Denk aan het programma Dappere Dino’s, waarin kinderen leren omgaan met de scheiding van hun ouders. Dankzij dit programma hebben kinderen hier minder van last en groeien dus gelukkiger op.

Werken

Voor de werkende populatie en de maatschappij als geheel is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn en blijven. Daarbij werken wij aan methoden om medewerkers gemotiveerd en goed inzetbaar én productief te houden in een steeds flexibelere  arbeidsmarkt. We ontwikkelen hiervoor met het bedrijfsleven en de overheid bijvoorbeeld serious games. Eén daarvan geeft leidinggevenden ‘spelenderwijs’ inzicht in de gevolgen van hun manier van leiding geven op de werkdruk bij hun werknemers. Door de game kunnen ze oefenen en ervaren hoe dit ook anders kan.

Regio

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor werk, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Wij zetten met onze partners kennis in om lokaal te laten zien wat werkt en wat niet. We versterken het vakmanschap van de professionals op het gebied van jeugd en werk en we ondersteunen de uitvoerende instanties in hun transitie naar methodisch werken in een lerende organisatie. In Amsterdam-Noord werken we bijvoorbeeld met alle zorgverleners, de dienst werk en inkomen en de welzijnsinstellingen, zoals de schuldhulpverlening aan één geïntegreerde aanpak voor mensen met meerdere problemen. Dankzij de nieuwe aanpak is de sociale participatie van de groep inwoners verbeterd en is hun fysieke en psychische gezondheid vooruit gegaan. Hun zelfredzaamheid is toegenomen: ze doen weer dingen die ze eerst niet konden of dachten te kunnen. Door een nieuwe manier om deze dienstverlening van alle partijen gezamenlijk te bekostigen draagt het ook nog bij aan vermindering van de zorgkosten.

Wilt u meer weten over wat wij doen op het gebied van ‘Prevention, Work & Health’? Lees verder over onze onderwerpen en projecten, of neem contact op.

Lees meer

Agenda voor Nederland

In de publicatie 'Agenda voor Nederland' zetten Nederlandse wetenschappers een uitdagende en inspirerende ambitie neer over o.a. Personalized health. Lees de Agenda voor Nederland.

Agenda voor Nederland: 10 inspirerende essays
Nieuws

Geef uw organisatie op voor Kroon op het Werk 2017

09 januari 2017
Op 31 mei 2017 wordt voor de 17e keer de Kroon op het Werk-prijs uitgereikt. Een prestigieuze prijs voor werkgevers met een succesvolle en effectieve aanpak van duurzame inzetbaarheid. Lees verder
Nieuws

Pilots ontwikkelloopbanen voor laagopgeleide uitzendkrachten, een samenwerking van TNO en STOOF

07 december 2016
In samenwerking met de Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) en drie uitzendbureaus voert TNO pilots uit waarin ontwikkelloopbanen voor laagopgeleide uitzendkrachten worden vormgegeven.... Lees verder
Nieuws

Vergroten veiligheid op het werk door proactief meten en serious gaming

02 december 2016
Hoe brengen we het aantal arbeidsongevallen omlaag en creëren we een preventieve veiligheidscultuur met veiligheid en gezondheid als belangrijke waarden? TNO en AdviSafe slaan de handen ineen om bedrijven... Lees verder
11mei

Opleiding tot Dappere Dino’s trainer op 11 mei 2017

TNO | Leiden
Op donderdag 11 mei ‘17 start een nieuwe opleiding tot Dappere Dino’s trainer. Lees verder
12juni

Congres Preventiemedewerker met Impact

Ede | De Reehorst
Op 12 juni organiseert TNO het congres ‘Preventiemedewerker met Impact’. Tijdens dit congres, dat speciaal op preventiemedewerkers is gericht, wordt ingegaan op de wijzigingen in de Arbowet en wat dit... Lees verder

Prof. Dr. ir. Paulien Bongers

Contact

Prof. Dr. ir. Paulien Bongers

  • Werk
  • gezondheid
  • preventie
  • arbeidsproductiviteit
  • participatie
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.