Aandachtsgebieden

Wij werken aan innovaties op vijf maatschappelijke thema’s

Industrie

Industrie is een thema waarvan het belang in Nederland steeds duidelijker wordt. Gelukkig maar, vindt themadirecteur Arnold Stokking. “Industrie is een welvaartsbepalende factor: het creëert werkgelegenheid en levert 80% van onze export. Maar industrie overleeft alleen als je blijft vernieuwen. Wij zien het daarom als onze taak om de industrie te helpen met innoveren. We gebruiken daarbij onder andere onze kennis van ict, sensoren en robotica.”

Gezond leven

We worden steeds ouder in Nederland. Daardoor hebben we ook meer zorg nodig. Preventie, zorg van hoge kwaliteit en beheersing van kosten zijn de belangrijkste kwesties voor de komende jaren. “Het is een uitdagend veld, waarin nog veel te bereiken is”, aldus Niek Snoeij, managing director Gezond Leven. “Er is een andere kijk nodig op zorg, waarbij we participatie centraal stellen en niet de ziekte.”

Defensie & Veiligheid

Het is voor welvaart en welzijn cruciaal dat de samenleving veilig is én veilig voelt. Voor Henk Geveke, managing director Defensie & Veiligheid is het belangrijk om partijen te ondersteunen die deze veiligheid mogelijk maken. “Of het nu gaat om defensie, politie, brandweer of het bedrijfsleven, wij zetten onze kennis en technologie in om innovaties te creëren voor de mensen die zich dagelijks inzetten voor onze veiligheid.”

Leefomgeving

Steden zijn succesvolle samenlevingsverbanden. Dat maakt ze aantrekkelijk, maar tegelijkertijd daardoor ook kwetsbaar. Stedelijke gebieden worden voller, drukker en complexer. Dat belemmert de leefbaarheid en concurrentiekracht van die steden. Om dat om te buigen, zijn visie en concrete oplossingen nodig. Vanuit drie perspectieven beschouwen wij het systeem van steden en metropoolregio’s.

Energie

Het is veruit de grootste uitdaging wereldwijd de komende decennia: de transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerd energiesysteem naar duurzame alternatieven. De komende periode zal in het teken staan van hybride energiesystemen, waarbij we verschillende fossiele en duurzame bronnen gecombineerd inzetten. TNO heeft de ambitie om met innovaties, zowel technisch als niet-technisch, de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening te versnellen.

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.